شهید سلمانامور با زبان روزه به شهادت رسید.

زنان شهید: شهید سلمانامور در سال 63 با زبان روزه مورد اصابت ترکش توپ بعثیان قرار گرفت و در روستای نی مریوان به شهادت رسید.

صحبت از زن است، شادی بخش ترین موجود هستی، موجودی که مهربانی می کند، می پروراند، عشق می ورزد و انسان ها رابه معراج می برد، درباره ی موجودی که بعضی ها به غلط او را کمال نیافته می دانند در حالی که کمال هستی از اوست، موجودی که بی جلوه او انگشتر هستی هیچ جمالی ندارد و بالطبع صحبت از زنان شهید، این گوهرهای ناب و روشنی بخش هستی، سخت تر و چیزی است آن سوی نوشته ها و گفته ها و حق آنان در لوح خدا محفوظ است.

زنان شهید با تقدیم جان خود که عزیزترین سرمایه ی انسانی است به نوبه ی خود سهم عظیمی را در انقلاب شکوهمند ایران اسلامی ایفا نمودند و نشان دادند که نه تنها در تربیت فرزندان صالح و پرورش آنان و کمک به شناخت راه درست زندگی به آنان موفق بوده اند و توانسته اند با تقدیم فرزندان خود به انقلاب اسلامی سهم بزرگی در تحقق اسلام و انقلاب داشته باشند، بلکه با نثار جان خود مهرتأیید دیگری برحقانیت دفاع از این انقلاب را با خون خود نگاشتند و بالطبع زنان شهید کردستان یکی از بدیع ترین جلوه های لازمه ی هستی را به نمایش گذاشتند. این شیرزنان کردستانی در کنار فرزندان و همسران و خانواده های خود هر کدام به شکلی که گاه با مقابله فرهنگی مبارزات خود را تداوم بخشیدند و تعدادی از آنها در این راه به فیض شهادت نائل شدند.

شهید سلمانامور در خانواده ای از سلسله ی سادات در سال 1308 در روستای نی مریوان دیده به جهان گشود. وی پس از ازدواج به امر خانه داری و کشاورزی پرداخت.

او در مدت حیات خود توانست فرزندانی را تربیت کند که آنها امروز الگوهای مجسمی از تقوا و دینداری و حامیانی واقعی برای نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

حاج ماموستا ملا مصطفی شیرزادی امام جمعه ی مریوان از جمله ی فرزندان اوست و در دامان پاک این شهید بزرگوار تربیت شده اند.

نسل جوان و نوجوان ما با تأسی از این استقامت و پایداری در ادامه ی خط و راه شهیدان الگو و سرآمد همه ی جوانان مسلمان باشند.

نمایش در اخبار

دیدگاه ها