آرزوی شهادت

او همیشه این دعا را تکرار می کرد « يا امام رضا (ع) اگر فرزندان مرا قابل بداني در اين راه كه راه رسيدن به خداست، شهیدشان كن تا كشور عزيزمان ايران از دست متجاوزان مستكبر نجات يابد. پس از سپري شدن سه سال خبر شهيد شدن پسرش منوچهر ابراهيم فام آذر به او رسيد و در كمال حيرت اطرافيان مادر از شنيدن خبر شهادت فرزندش خوشحال شد و خدا را به جهت به جهت مستجاب نمودن دعايش شكر كرد.

شهيد قالسين آقاجان پور

دسته بندی: 
دلنوشته

دیدگاه ها