مستند زندگی وشهادت "شهید فوزیه شیردل" + فیلم

سایت زنان شهید: شهید فوزیه شیردل در سال 1338 در کرمانشاه متولد شد، برای ادامه تحصیل به دبیرستان بهیاری رفت و تمامی فنون پزشکی را با عشق و علاقه فراگرفت، بانوی شیردل ارادتی بس عمیق و عاشقانه به امام داشت و گواه این دولت داشتن نصب عکس امام (ره) در اتاق محل استراحتش بود؛ عذرا دوست فوزیه،زبان به نصیحت توأم با محبتی سرشارگشود، فوزیه جان اگر رئیس بیمارستان بفهمد برایت مشکل آفرینی می کندها؛ اگه میشه این عکس روبردار و در کمدت نگهداری کن اما ایشان قبول نمی کرد؛ آخر رئیس بیمارستان موضوع را متوجه شده و در تهدیدش کم نگذاشت ولی اوبا شیردلی اش فریاد زد، اگر اخراج هم شوم عکس را برنمی دارم البته جریمه اش را از حقوق همراه با توبیخ بود.

سالهای 57 و 58 وجود ضدانقلاب فضای پاوه را هم دریخته بود و بیمارستان انباشته از مجروح و شهید شد؛ عذرا توصیه مهربانه به دوست خودش را فراموش نکرد: " بیا برویم خانه ما نکنه گیربیفتی این از خدا بی خبرها از آدمیت بویی نبرده اند، من از تو می ترسم" " نه عذرا جان الان وقت انجام وظیفه است وجدان اجازه نمی دهد مجروحین را بگذارم که چه؟ بی ترس و واهمه در التیام درد مجروحین کوشا بود. کارسخت شد و بیمارستان در محاصره کامل ضدانقلاب.

یکی از همکاران داد زد بیا سوارشو، نه اصلاً بخوابید کف وانت، فوزیه و عذرا و ایران عقب وانت خوابیدند و ملحفه ای روی آنها کشیده شد که شاید از این معرکه جان سالم بدر برند؛ از بالای کوه، کوردلان نابکارمتوجه این موضوع شدند و فریاد زدند اینها جنازه نیستند؛ رگبارگلوله آنها وانت را هدف گرفت؛ خانم شیردل برای جلب توجه بالگردهای خودی که در آسمان پاوه به پرواز در آمده بودند موقعیت را مناسب دید، دست تکان داد تا با کمک آنها نجات یابند، اما گلوله های پیاپی پهلوی او را شکافت و   قطره های خون معصومانه به زمین می افتاد.

 

در این کلیپ به بخشی از زندگی شهید می پردازیم.

برای مشاهده کلیپ در قسمت فایلهای پیوستی کلیک نمائید.

فایل پیوستی: 
نمایش در اخبار

دیدگاه ها