جراحت عجیب

جوانی حدود 24 ساله لاغر اندامی آورده بودند که بر خلاف مورد قبلی که جوان تنومند و رشیدی بود، کشیده اندام و لاغر بود که او را به اورژانس ما آورده بودند.
او نیز تحت اصابت گلوله توپ یا تانک قرار گرفته بود. دست و پایش کاملاً سالم بود. سر و صورتش کاملاً سالم بود.
سینه اش کاملاً سالم بود. فقط تنها مشکلی که پیدا کرده بود این بود که از ناحیه توراکس تا لگن، فقط پوست جلوی شکمش سالم باقی مانده بود و پشت و ستون فقرات و آئورت و رودهایش را ترکش برده بود و شما حساب کنید که او آدمی بود که دست و پا و صورت و پوست جلوی بدن را داشت ولی پشت این پوست دیگر هیچ چیز نداشت و لگن و سینه و شکم به واسطه یپوست به هم چسبیده بود.
این دو مورد چیزهای عجیب و دردآوری بود، برایم یادآوری آن ها کشنده و زجرآور است.
 

دسته بندی: 
عشق

دیدگاه ها