توفیق عبادت

خداوندا! به ما توفیق عبادت و اطاعت فرموده و ما را از شرهوای نفس محفوظ بدار.

 

شهید نسرین افضل

دسته بندی: 
وصیت نامه

دیدگاه ها