بسیار با گذشت و صبور بود

بسیار با گذشت، صبور، دستگیرمحرومان و ضعفا بود. برای کسب علم و دانش تلاش بسیار می کرد. بردبار و با شور بود وباعلاقه به مسائل علمی و درسی می پرداخت.

شهید پروين كلانترهرمزي

دسته بندی: 
دین و اخلاق

دیدگاه ها