نذرم .....

 ای خدای بزرگ شهادت را نصیبم کن. نذر می کنم و  12 مرتبه زیارت عاشورا و نماز می خوانم و می خواهم  شهادت را نصسبم کنی..

 

شهید رقیه حسین زاده

دسته بندی: 
دلنوشته

دیدگاه ها