تمدید مهلت فراخوان چهارمین جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت»

سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس، فراخوان چهارمین جشنواره اسوه‌های صبر و مقاومت را تا 5 اسفند تمدید کرد.

 

به گزارش سایت «زنان شهید » سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس، فراخوان چهارمین جشنواره اسوه‌های صبر و مقاومت را تا 5 اسفند تمدید کرد.

زنان و مدافعین حرم، زنان و انقلاب اسلامی، مشارکت بانوان در مقابله با جنگ نرم، مشارکت بانوان در نهضت‌های بیداری اسلامی در کشورهای غرب آسیا و مشارکت بانوان در تمدن سازی نوین اسلامی از موضوعات مختلف بخش فرهنگی و هنری این فراخوان است.

همچنین تبیین شاخص‌های گفتمان رایج در میان خانواده‌های رزمندگان به ویژه همسران ایشان در دوران دفاع مقدس، ویژگی‌های زن حقیقی در گفتمان رهبری با تاکید بر مشارکت زنان در نهضت بیداری اسلامی، نقش تربیتی و انسان‌ساز زنان در شکل‌گیری شخصیت انسان‌های آزاد و مجاهد و مبارزات آزادیخواهانه زنان در بیداری اسلامی از موضوعات مختلف بخش علمی این فراخوان است که علاقمندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

مهلت ارسال آثار این فراخوان  تا ۵ اسفند ماه سال ۹۵ است.

 

نمایش در اخبار

دیدگاه ها