معصومه محموديان

معصومه محموديان

نام پدر: فرامرز

تاريخ تولد: -

تحصيلات: -

نوع فعاليت: ستاد پشتيباني جنگ

استان: تهران

ميزان فعاليت: 2 ماه

شاخص: امدادگر

دسته بندی: 
امدادگران

دیدگاه ها