زهرا حسين زاده

 

نام پدر: علي اصغر

تاريخ تولد: -

تحصيلات: ليسانس

نوع فعاليت: زنان ايثارگر و رزمنده

استان: آذربايجان شرقي

ميزان فعاليت: -

شاخص: تکنسين اتاق عمل (حضور در 11 عمليات)

دسته بندی: 
امدادگران

دیدگاه ها