سيما اطرابی

 

نام پدر: محمدحسين

تاريخ تولد: -

تحصيلات: ليسانس

نوع فعاليت: ستاد پشتيباني جنگ

استان: آذربايجان شرقي

ميزان فعاليت: در طول دفاع مقدس

شاخص: امدادگري در بيمارستان مراغه

دسته بندی: 
امدادگران

دیدگاه ها