شهيد هما مرادی

نام: هما

نام خانوادگي: مرادي

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 21821

محل صدور: تهران

تاريخ تولد: 1353

تاريخ شهادت: 14/09/65

شغل: دانش آموز

محل شهادت: تهران(جنوب شرق) - منطقه 10

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي

دیدگاه ها