شهيد خاتون مهديان

نام: خاتون

نام خانوادگي: مهديان

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 487

محل صدور: قائنات

تاريخ تولد:  1311

تاريخ شهادت: 9/5/66

شغل: خانه دار

محل شهادت: خراسان جنوبي - قائن

حادثه منجر به شهادت: راهپیمائی برائت از مشرکین - مکه

 

این شهید بزرگوار به دلیل مشکلات زندگی توفیق ادامه تحصیل نیافت و تنها سواد خواندن و نوشتن داشت .در سال 1366 عازم حج گردید و پس از حضور در مراسم برائت از مشرکین در جوار حق به شهادت رسید.

انسان وارسته و پرهیزگاری بود .به پدرو مادرش رسیدگی می کرد بسیار ساده و از تجملات بیزار بود .با ایمان بود و به عبادت اهتمام داشت و همواره آرزوی زیارت خانه خدا را داشت و سرانجام در این سفر عاقبت بخیر گردید.

درهر موقعیت وظیفه اش را می شناخت آنجا که احساس کرد که دشمن با حمله به خاکش قصد تصرف اعتقاداتش را دارد همسرش را راهی جبهه کرد و گفت" نگران من و فرزندان نباش" همین ایمان همیشگی او به خدا بود ه لایق پیوستن به خیل شهدا از حرم امن الهی شد.

دسته بندی: 

دیدگاه ها