شهید نسرین عزیزپور

نام : نسرین

نام خانوادگی : عزیزپور

محل تولد : اندیمشک

تاریخ تولد : 1335

تاریخ شهادت : 1364/03/24

محل شهادت : اندیمشک

نحوه شهادت : بمباران وموشک

گلزار : شهدای اندیمشک

استان : خوزستان

شهر : آب بخش

 

خاطرات شهيد نسرين عزيزپور به نقل از خواهر شهيد
يكي از شهداي بمباراني دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران شهيد نسرين عزيزپور مي باشد. ايشان در سال 1335 در خرم آباد در يك خانواده مذهبي متولد شد. پدرش سيد جواد فردي مومن و با ايمان بود كه هيچ وقت در زندگي خود نمي گذاشت نماز يا روزه اش به قضا برود. مادرش نيز خانه دار بود.آنها شش فرزند در خانه بودند كه همگي توانستند به همت و تلاش پدر و مادرشان و توكل به خدا زندگي خوبي داشته باشند. شهيد نسرين تا ششم ايتدايي درس خوانده و سپس ترك تحصيل كردند. و بعد ازدواج كرده و صاحب چهار فرزند شدند. شهيد خود به آرايشگري خيلي علاقه داشت و پس از طي آموزش آرايشگري در مغازه آرايشگري كار مي كرد .شوهرش درجه دار بود. ايشان نيز فردي متدين و با ايمان بودند. شهيد در زندگي خود هيچ چيز براي فرزندان خود كم نمي گذاشت حتي مي شد از استراحت خود مي گذشت تا به بچه ها رسيدگي كند و توانست بچه هايش را آن طوري كه دوست دارد تربيت كند. شهيدبه خواندن نماز اول وقت خيلي اهميت مي داد و اگر كاري داشت و موقع نماز بود تا نماز خود را نمي خواند  آن كار را انجام نمي داد اگر كسي از همسايه ها و اقوام و آشنايان كاري داشت با جان و دل پذيرا مي شد و آن كار را براي او انجام مي داد. هيچ وقت درخواست ديگران را رد نمي كرد و چون حاضر نبود دل كسي را بشكند شهيد در زندگي خود نيز نسبت به همسر و بچه هايش خيلي مهربان و با گذشت بود. هيچ وقت از همسرش چيزي نمي خواست كه در حد توان او نباشد و هميشه به خاطر داشتن اين چنين زندگي سپاسگذار خداوند مي بود. ايشان در مورخه 64/3/24 در اثر حمله موشكي صداميان كافر به شهادت رسيد.
روحش شاد و يادش گرامي باد

دیدگاه ها