ام لیلا جانی

درصد جانبازی: ٪70

نوع مجروحیت: نابینا

اینک برایم بازگو که بر بال کدام فرشته نشستی و تکبیر کدام مؤذن بهشتی را شنیدی که این چنین به سوی ابدیت گام برمی داری.ام لیلا چشم هایت را به کدام ملک سپردی تا آن ها را از سوی تو تقدیم خداوند کند؟ برایم بگو در خلصه ای که در ترکش آن نارنجک به چشم هایت خورد عکس خدا را چه طور دیدی؟ تو که هم دانش آموز این مکتب و هم آموزگارش هستی. ام لیلا شیرزنی هم چون تو ندیده بودم که این گونه در 15 سالگی حافظ سنگرهای اسلام و مواضع رهبرش باشد. تو برایم بازگو که چگونه بدون نور چشم هایت با دیده ی جان به نونهالان جامعه درس ایثار می دهی؟ هنور روز دوازدهم خردادماه مرکز آموزش بسیج را به یاد دارم، که موج انفجار سوی چشمانت را گرفت و تو برای همیشه روشن دل، قلب های بی قرار ما شدی. ام لیلا .... سکوت کن، که دیدن چهره ات خود درسی است برای تمام آن هایی که هنوز شمع دلشان سوسو می زند، تو که قصد زیارت خانه ی خدا را داری و هیچ کاروانی تاب عظمت چون تویی را ندارد. برایم شرح ده که چه طور جور زمانه را می نگری و تاب می آوری و استوار ادامه می دهی؟! می گویند آموختن را بعد از 70% جانبازی آغاز کردی و اکنون دبیر نمونه ی شهر بابلسر هستی. چه ایمانی تو را این گونه مقاوم و صبور به ما معرفی کرد. تو که خودت می گویی تکلیفت با زندگی روشن است و آگاهانه تصمیم گرفته ای و یاد خدا را عظمت بخش می دانی ..... هرچند که چشمانت بسته است اما من خدا را در آن ها می بینم.

دسته بندی: 

دیدگاه ها