کتاب دانش آموز شهید حاجیه ساعد سردرودی

سرشناسه: آدینه، مریم، 1354

عنوان و نام پدیدآور: حاجیه ساعد سردرودی

مشخصان نشر: تهران، مؤسسه فرهنگی هنری براثا، انتشارات آرمان براثا:1393

چاپ:اول، پاییز1393

چاپ دوم: اول، پاییز1394

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

شابک: 4-06-7625-600-978

موضوع : شهیدان- شهدای زن- ایران

نویسنده: مریم آدینه

قیمت: 800تومان

صفحه آرایی: نرگس پاینده

 

دانش آموز شهید حاجیه ساعد سردرودی

شهادت: 29 اسفند 1359- ترور توسط کومله  - کردستان

 

دوست داشتم باشی، پیراهن بلند سفید بپوشی تا مچ پایت، که پر باشد از طرح ها خوشه های گندم یا طرح نی خیزران و برگ هایش. من فکر کنم از لای ساقه های گندم و خیزران نگاهم می کنی. بعد تکان خوردن خوشه ها و ساقه ها را حس کنم در این کتاب زندگی این شهید بزرگوار را با بیانی احساسی مطالعه می نمائیم.

 

 

فارسی

دیدگاه ها

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.