تست

آنچه در غرب با عنوان شعار وجود دارد، در درجه اول آزادى زن است. آزادى، معناىدر بخشی از متن کتاب می خوانیم: «او داستانش را با سادگي آشكاري، كه ناشي از  وسيعى را شامل مى شود؛ هم شامل آزادى از اسارت است...

دسته بندی: 
نماهنگ
عکس: 

دیدگاه ها

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.